FAUNA A FLORA

dolomity dolomity dolomity

Mnohotvárnost a bohatost dolomitské přírody

byla popsána a fotografována v bezpočtu knih, není však nad vlastní zážitek z objevování a setkání. Na vycházce můžeme zahlédnout sovu, jelena, rysa, srnce, kamzíka.

Kamzíky lze v zimě spatřit snáze než v létě, neboť se vydávají za potravou hlouběji do údolí.

Medvědi v dřívějších dobách nebyli v Dolomitech tak vzácní obyvatelé jako v současnosti. Kácení lesů a hony zmenšovaly jejich životní prostor a hrozilo vymření medvědů. V oblasti Sappady se objevily stopy medvědů a tedy naděje na jejich budoucnost.

Ozdobou téměř všech údolí Dolomit je překrásný les.

Převládá smrk a borovice, ve vyšších polohách modříny částečně s limbou. Les dosahuje výšky přes 2000 metrů. V údolích Eisacktal, Adiže, Piavy a v údolí Val Sugana stojí v popředí jižní rostlinstvo. Zde se nacházejí četná rozsáhlá pole ovocných kultur, vinohrady a kukuřičná pole. Nádherné kaštany se seskupují v lesíky a cypřiše spolu s vavříny dávají krajině jižní ráz.

Alpská květena je v Dolomitech zastoupena mnoha druhy

její vzrůst je daleko bujnější než v horských oblastech severních Alp, květenství je výraznější. Strhující je nádhera horských luk, především známé Seiser Alpe (Alpe di Siusi), která se stala díky svým okouzlujícím květům velice známou a proslulou. Téměř všechny alpské květiny, které se vyskytují severně od hlavního hřebene Alp, osídlují i svahy Dolomit. Na mnoha místech lze nalézt velká seskupení květin, nejčastěji to bývá alpská růže a protěž. Dále jsou rozšířeny především koniklece, různé druhy hořců, máky, sasanky, zvonky, lilie, primule, fialky, lýkovcové keře atd. Celá řada rostlin je chráněna a trhat květy je zakázáno.

Zvířena v dnešní době v oblasti Dolomit není již tak rozšířena jak tomu bylo v minulosti. Její citelný úbytek je zřejmě následek vysoké návštěvnosti, změn prostředí způsobených zřizováním silničních komunikací, stavbou hotelů, lanovek, vleků a nadměrnou motorizací v celé oblasti.

Jelen se dnes vyskytuje zřídka, mnohem častěji lze spatřit kamzíka, i ve 20 členných stádech (Cima Falzarego, Cima Bois). Avšak i stav kamzičí zvěře je proti dřívějšku dosti redukován.

Více je rozšířen svišť, zajíc a liška.

dolomity dolomity dolomity dolomity

 

svišť

svišť

svišť

svišť

Registrace k odběru novinek

Zadejte váš e-mail

Doporučujeme

zima

zima

zima

zima

zima

© CK-TRIP 2006-12, Program&design VisionWorks